Historia

En låda med gedigen bakgrund

För att berätta historian om den robusta lådan, får vi gå tillbaka över 100 år i tiden. Historian om Berglöfslådan® hänger ihop med historian om mannen som den är uppkallad efter, Gösta Berglöf. Gösta föddes 20 september år 1906 i Kroppa socken i Värmland. Familjen flyttade senare till Kopparberg och Gösta utbildade sig på tekniska gymnasiet i Örebro. På 20-talet fick Gösta TBC, vilket medförde att han fick ta bort en av sina lungor. Det gjorde att han inte var så fysiskt aktiv, och kanske bidrog det till att han valde att bli ingenjör.

1944, när Gösta är 38 år, tar han över som verkställande direktör på AB Berglöfs Verkstäder. Fabriken är redan vid det laget anrik i Kopparberg. Företaget grundades redan 1892, då under namnet Bergs Verkstäder. När Gösta tog över driften tillverkade man bland annat byggnadskonstruktioner i grov plåt och lokomotivpannor. År 1900 hade man ca 100 anställda.

Gösta Berglöf. Årtal okänt. Foto: Kopparbergs Hembygdsförening

AB Berglöfs Verkstäders nybyggda fabrikskomplex i Kopparberg 1944. Okänd fotograf- Swedish National Museum of Science and Technology

Berglöfslådan® introduceras

Gösta var en ingenjör som gillade att samarbeta med andra likasinnade. Han såg till att omge sig av kompetenta medarbetare, som ingenjören Erik Asplund, som var honom nära på Berglöfs Verkstäder.

I början av 50-talet var Svensk industri på kraftig frammarsch och att frakta tunga gods via järnväg var bökig process. Gösta såg ett behov av en praktisk standardlösning i form av en robust låda för att fylla det behovet. Efter att ha diskuterat saken med flera järnverk och verkstäder runtom i landet, togs Berglöfslådan® fram och började produceras år 1953.

Den nya standardlådan blev snabbt snabbt för tunga transporter vad SJ-pallen var för lätta transporter. I takt med att Berglöfslådan® blev alltmer vanligt förekommande, sparade tung industri stora kostnader på billigare transporter och en smidigare hantering.

Berglöfslådan® har hängt med i industrins utveckling och den återfinns idag på hundratals arbetsplatser runtom i landet. Den är fortfarande idag en riktigt spargris för resurser hos företag – och för moder jord.

Ann-Marie Wiklund svetsar på dem unika fötterna på Berglöfslådan. Berglöfs verkstäder i Kopparberg, december 1967.

Vem var Gösta?

Gösta Berglöf beskrivs som en väldigt snäll och kreativ person. Anders Berglöf, som är kusin med Göstas son Lars, minns Gösta som en proper herre, som oftast var direktörsklädd och bar väst. Gösta var även väldigt engagerad. Utöver att driva Berglöfs Verkstäder var han medlem i Rotary och satt under en tid med i styrelsen för Kungliga Automobilklubben (KAK).

Just bilar var ett stort intresse vid sidan av sitt arbete. Bland annat hade han BMW från 1936, en slimmad modell med så kallad ”svärmorslucka”, som han behöll livet ut. Anders berättar även att Gösta hade amerikanare som jobbil och att han var stolt över sin Volvo P1800.

Arbetare demonstrerar hur Berglöfslådan® kan tömmas. Plats och årtal okänt.

Aprilo – Den färgsprakande italienaren

Det var många som arbetade på Berglöfs Verkstäder när de producerade Berglöfslådan®. En av dessa var Aprilo, som hade flyttat till Kopparberg från Italien, då det behövdes arbetskraft. Anders Berglöf bodde granne med Aprilo och minns, liksom många andra i det lilla samhället, honom mycket väl för sin härliga personlighet.

Aprilo cyklade alltid till jobbet med glatt humör, ofta sjungandes eller visslandes. Men när han cyklade hem från jobbet var ofta en stor skillnad, även om Aprilo var på samma glada humör. Varje gång Berglöfs Verkstäder bytte lackeringsfärg på Berglöfslådan®, passade nämligen Aprilo på att lackera om sin cykel med sadel och allt. Han kunde därför ha en blå cykel på måndagen, en röd på tisdagen och en gul på onsdagen. På så sätt satte Aprilo färg på tillvaron för Kopparbergsborna, som hölls uppdaterade om vilken färg det var på lådorna som producerades på Berglöfs Verkstäder.

Två olika typer av bottentömmande Berglöfslådor. Plats och årtal okänt.

Historiska bilder på Berglöfslådan®